– Z akcí 2022

Chtěli bychom poděkovat všem Ježíškovým vnoučatům (projekt Českého rozhlasu) za to, jakou udělaly klientům Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem radost.

V úterý 13. prosince vystoupily pod vedením svých učitelek v jídelně Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem se svým vánočním pásmem děti z MŠ Boskovice. Přinesly klientům také vánoční přáníčka, která jim rozdaly. Na tohle vystoupení se všichni opravdu moc těšili a málokdo si ho nechal ujít, protože Vánoce s těmi nejmenšími jsou ty nejkrásnější…

Vánoční posezení nejen při vánočních melodiích s milými hosty proběhlo v Domově pro seniory a Domově se zvláštním režimem ve středu 7. prosince. Klienty přišla pozdravit v doprovodu ředitelky Bc. Marie Sáňkové nově zvolená starostka Boskovic Ing. arch. Jana Syrovátková. Popřála klientům krásný vánoční čas a dokonce si s klienty zazpívala.

Back to top