– Z akcí 2022

V úterý 6. prosince naděloval v Domově pro seniory a Domově se zvláštním režimem Mikuláš. Důstojné role Mikuláše, andělů a čertů se zhostili studenti SPgŠ Boskovice. To bylo radosti😊

V úterý 13. prosince 2022 odpoledne se obyvatelé DPS Penzion sešli na vánočním posezení. Za vedení města Boskovice seniorům přišli popřát pěkné svátky vánoční starostka Ing. arch. Jana Syrovátková a místostarosta Ing. Lukáš Holík. Připojil se také ředitel městské policie, který předal obyvatelům kalendáře pro seniory a drobné dárky s bezpečnostně preventivní tématikou. K poslechu i tanci zahráli a zazpívali manželé Drábkovi, nechybělo občerstvení ani tradiční tombola.

Seniorky, které se schází v kroužku ručních prací při DPS Penzion, nabídli svoje výrobky darem dětem ze znevýhodněných rodin, které vytipoval Městský úřad v Boskovicích a zajistí jejich předání. Děti tak pod stromečkem najdou ručně vyrobené hračky od našich aktivních seniorek.

Back to top