– Z akcí 2023

V pátek 28. dubna se uskutečnil plánovaný výlet do Šebrova, kde klientky s aktivizačními pracovnicemi navštívily známé zahradnictví U Kopřivů. Cestou zpět navštívily poutní kostel zasvěcený narození Panny Marie v nedalekém Vranově.

Pro chladné a deštivé počasí se letošní plánovaný slet krásných čarodějnic konal v úterý 25. dubna v jídelně Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem. Na náladě a atmosféře to rozhodně neubralo. Program byl pestrý, čarodějnice okouzlující, klobásky dobře vypečené a hudební doprovod manželů Drábkových perfektní.

Za rok zase na viděnou😊

Den Země si klienti Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem připomněli jako již každoročně 24. dubna tradičním osazováním truhlíků a pobytem na zahradě.

V rámci nového cyklu Léčivé ladění proběhla v jídelně Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem ve čtvrtek 20. dubna praktická ukázka a ochutnávka nových trendů ve stravovaní. Povídalo se také o tom, jak je strava pro naše tělo a jeho ozdravné procesy důležitá a jak nám může pomoci jarní příroda. Tohoto zajímavého tématu se tentokrát zhostily aktivizační pracovnice.

Back to top