– Z akcí 2017

Náš Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem se koncem minulého roku zapojily do projektu Českého rozhlasu „Ježíškova vnoučata“.

Ježíškova vnoučata jsou projekt Českého rozhlasu, propojující osamocené lidi v domovech a dalších státních i nestátních zařízeních pro seniory s dárci, kteří se rozhodnou jim na vlastní náklady splnit přání nebo poskytnout věcný dar.

Z našich řad bylo vybráno 12 klientů a jedno společné přání pro klienty celého zařízení. Přání byla všechna splněna a 3 byla dokonce předána osobně v nádherné vánoční atmosféře…

Děkujeme všem dárcům, že si v tak hektickém předvánočním období našli chvíli, otevřeli svá srdce pro někoho neznámého, věnovali mu svůj čas a dokázali rozzářit oči štěstím aktem obdarování a vzájemnosti.  Chvíle to byly dojemné pro všechny zúčastněné, posuďte sami:

Klienti Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem se společně s personálem symbolicky rozloučili a ohlédli za starým rokem a přivítali nový, ještě v plenkách. Nechyběl slavnostní přípitek, tradiční silvestrovské občerstvení a veselá zábava.

Ve středu 20. prosince strávili klienti Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem příjemné dopoledne. Na každém oddělení probíhala na kulturní místnosti vánoční besídka s pohoštěním. Ochutnávalo se cukroví, popíjela káva, zpívaly se koledy a povídalo se o vánočních zvycích. Mezi klienty se přišla podívat i paní ředitelka Bc. Marie Sáňková a spolu s vedoucí úseku přímé obslužné péče Mgr. Leonou Krejčířovou popřály klientům pokojné sváteční dny.

V celém zařízení Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem je krásná vánoční výzdoba, atmosféra Vánoc dýchá z každého koutku a vřelé díky patří všem, kdo se na tom podíleli. Také chceme touto cestou poděkovat panu Ing. Romanu Koupému, který celý rok sponzoruje dodávku živých květin.

Back to top