– Říjen 2017

V rámci reminiscence jsme společně se studenty SPgŠ Boskovice poseděli nad starými fotkami. Děvčata nám také přinesla své fotky a společně jsme zavzpomínali na mládí a studentky na své dětství. Děvčata nám vyprávěla o tom, jak žijí teď a my jsme mohli porovnat mládí dříve a nyní.

Přicházející podzim jsme si na DZR připomněli sušením šípků. Nasbírala nám je při procházce naše sestřička Jarka Starová a my jsme je s klienty a studentkami očistili, nasušili a uložili. Těšíme se na podzimní čajové dýchánky.

Back to top