– Z akcí 2018

K Vánocům patří neodmyslitelně výzdoba, která dotváří atmosféru celého adventu. Poděkování patří všem, kdo se na ní podíleli a také panu ing. Romanu Koupému, který pro tyto účely již tradičně věnoval celému zařízení vánoční hvězdy.

 

Ve středu 12. prosince se v Domově pro seniory a Domově se zvláštním režimem rozvoněla vůně vánočního cukroví. Klientky domova se studentkami SPgŠ Boskovice připravovaly cukroví na vánoční besídky. Pekli se tradiční vanilkové rohlíčky, linecké a dva druhy byly nepečené. Vyhrávaly k tomu koledy a pomalounku, ale jistě už byla za dveřmi cítit ta pravá vánoční atmosféra.

Vánoční atmosféru přišly v úterý 12. prosince do Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem podpořit i studentky sboru SPgŠ Boskovice pod vedením paní Plavcové. Sbor ve svém podání rozezněl v celém zařízení po chodbách a kulturních místnostech vánoční koledy.

V úterý 11. prosince dopoledne se rozezvučela jídelna dětskými hlásky. Klientům Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem přišly svá vánoční vystoupení předvést děti z mateřských škol v Boskovicích.

Back to top