– Z akcí 2019

Již třetím rokem je Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem v Boskovicích zapojen do projektu Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata, který pomocí databáze vánočních přání pomáhá potěšit osamocené seniory. Přináší radost, dojetí a dobrý pocit, že kolem nás je spousta empatických lidí, kteří mají srdce na pravém místě.

Děkujeme všem, kteří se do projektu zapojili, investovali svůj čas, kterého před vánoci není nazbyt a neváhali přijet třeba i z velké dálky, aby dárečky osobně našim seniorům předali.

Ve čtvrtek 12. prosince potěšily děti z Praktické školy Boskovice klienty Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem. Svým vánočním vystoupením dokázaly předat nejen vánoční atmosféru, ale také pohádkové poselství, že dobro vítězí nad zlem, ale je důležité mít otevřené srdce a svým vlastním snažením se tomu trochu přičinit. Na závěr si všichni popřáli krásné svátky a předali si malé dárečky.

Ve dnech 10. a 11. prosince provoněla Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem vůně vánočního cukroví. Peklo se na všech odděleních a to tradiční linecké, vanilkové rohlíčky, sádlové koláčky a kokosové kuličky. Jak se cukroví povedlo, klienti ochutnají na vánočních besídkách příští týden.

V pondělí 9. prosince dopoledne si klienti Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem mohli vyzkoušet svou zručnost. S pomocí žáků ze ZŠ Sušilova vyráběli malé vánoční ozdůbky, které si pak odnesli na své pokoje nebo je mohli darovat svým blízkým. Společně si všichni zazpívali koledy a navzájem si popřáli pěkné Vánoce. Děkujeme pedagogům i žákům za tvořivé, příjemně strávené dopoledne.

Back to top