– Z akcí 2019

Zima je pro klienty Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem dlouhé období, kdy chodí málo ven a chybí jim sluníčko. Ve čtvrtek 3. ledna jim byla představena nová pomůcka, kterou budou moci v našem zařízení využívat a to je světelné zařízení Lumino Plus. Principem vystavování se světelnému záření je používání světla s výrazným koeficientem luxů, které nahrazuje přirozené sluneční záření.

Světlo a jeho intenzita mají totiž velký vliv na vitální procesy našeho těla. Během podzimu a zimy intenzita slunečního záření prudce klesá. Běžné umělé osvětlení budov není samo o sobě schopno nahradit tento nedostatek přírodního světla. Důsledky tohoto úbytku světla mohou vést ke ztrátě elánu a energie, k nespavosti či melancholii, k problémům s koncentrací nebo ranním vstáváním. Pravidelným vystavováním se působení tohoto světla, dle studií odborníků z oblasti péče o zdraví, lze tyto nepříjemné symptomy zmírnit.

V úterý 8. ledna navštívili klienty Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem na jejich pokojích tři králové se svou nejznámější koledou. Popřáli klientům štěstí, zdraví v novém roce a definitivně tím za se sebou nechali vánoční období. Děkujeme studentům SPgŠ Boskovice, kteří tuto tradici klientům připomněli.

V pondělí 7. ledna odpoledne se zaměstnanci i klienti MSSS Boskovice společně sešli při novoroční mši svaté, kterou odsloužil p. Alois Sedlák, který všem požehnal, ale hlavně připomněl, jak je důležité si v sobě nést pocit vzájemné lásky a porozumění po celý rok. Závěrem přítomné pozdravil a popřál vše nejlepší do nového roku starosta města Ing. Jaroslav Dohnálek.

Back to top