– Z akcí 2019

V pátek 6. prosince přišel do Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem na krátké adventní setkání s klienty Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Boskovicích. Pod vedením Marty Pražanové zazpívali vánoční písně a svátečního slova se zhostil farář Jiří Bureš, který za klienty dochází v průběhu celého roku.

 

Ve středu 4. prosince naděloval v Domově pro seniory a Domově se zvláštním režimem Mikuláš. Rozdával nejen sladkosti, ale i radost, protože svou přítomností v doprovodu andělů a čertů vykouzlil úsměv na nejedné tváři. Děkujeme studentů SPgŠ Boskovice, kteří tuto milou tradici klientům zprostředkovali.

V pátek 29. listopadu zahájili společně klienti a zaměstnanci Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem advent. V jídelně se symbolicky zapálila první svíčka na adventním věnci a ředitelka zařízení Bc. Marie Sáňková pronesla krátkou řeč, ve které klienty seznámila s programem, který je pro ně připravený a popřála všem klidné adventní dny prosycené láskou a porozuměním.

Klienti Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem mívají na adventní čas připravený každoročně pestrý program. Už v listopadu se začíná výrobou adventních věnců a výzdobou.

Back to top