– Z akcí 2019

Ve středu 4. prosince 2019 přišly obyvatele Domu s pečovatelskou službou „Penzion“ na Mánesově ulici potěšit Mikulášským vystoupením děti z MŠ Bílkova. Připravily si pro ně pásmo písniček a básniček, obyvatelé je na oplátku odměnili sladkou odměnou. Nakonec děti obyvatelům věnovaly krásná vánoční přáníčka. Naše poděkování patří nejen dětem, ale i všem učitelkám i Výboru obyvatel DPS Penzion za krásnou akci ke každoročnímu zpříjemnění adventního času seniorům.

Ve čtvrtek 21. listopadu si klienti Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem opět mohli zazpívat a zpříjemnit si tak odpoledne se sborem z DPS Mánesova. V tomto roce zavítá sbor do domova ještě jednou a to v adventním čase. Sboru na závěr za jeho činnost poděkovala paní ředitelka Bc. Marie Sáňková.

Ve dnech 18. a 19. listopadu si užili klienti Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem medové dny. Pekly se medové perníčky a vařila se staročeská medovina. Med se nejen ochutnával, ale byl vyzdvižen jako životabudič, který lze použít nejen do čaje a na chleba, ale i k přípravě lahodné medoviny nebo jako výborný kosmetický prostředek. Zmínka přišla také na ostatní včelí produkty jako je propolis, vosk, či mateří kašička. Někteří klienti také zavzpomínali na to, jak sami včely chovali. S celou akcí nám pomohli studenti SPgŠ Boskovice.

Nový mezigenerační projekt se rozběhl v Domově pro seniory a Domově se zvláštním režimem ve čtvrtek 7. listopadu tohoto roku. Tento projekt nese název Mezi námi – mezigeneračně, je celorepublikový a podporuje setkávání lidí všech generací. Podporuje vzájemnou úctu, poznávání nového a spolupráci. V našem zařízení bude spočívat v pravidelném interaktivním setkávání dětí z Dětské skupiny působící v Boskovicích v ulici U Templu a studentů SPgŠ Boskovice. Děti a senioři se budou setkávat jednou měsíčně ke společnému tvoření a hraní. První setkaní mělo velký úspěch a byla přítomná radost všech zúčastněných. Součástí prvního setkání byli i studenti SPgŠ Boskovice, kteří plnili v domově povinnou měsíční praxi v rámci studia, což se velice osvědčilo. Všichni si to moc užili.

Back to top