Již třetím rokem je Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem v Boskovicích zapojen do projektu Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata, který pomocí databáze vánočních přání pomáhá potěšit osamocené seniory. Přináší radost, dojetí a dobrý pocit, že kolem nás je spousta empatických lidí, kteří mají srdce na pravém místě.

Děkujeme všem, kteří se do projektu zapojili, investovali svůj čas, kterého před vánoci není nazbyt a neváhali přijet třeba i z velké dálky, aby dárečky osobně našim seniorům předali.

About Author