V tomto týdnu proběhly na kulturních místnostech v Domově pro seniory a v Domově se zvláštním režimem vánoční besídky.

Klienti si poseděli u kávy a domácího vánočního cukroví, které jim ve svém volném čase upekli zaměstnanci naší kuchyně. Poslouchaly se koledy, povídalo a vzpomínalo. Klidné svátky přišla klientům popřát i paní ředitelka organizace Bc. Marie Sáňková.

Bylo předáno také spoustu pozdravů od těch, kteří nemohli přijít a nějakým způsobem chtěli naše klienty potěšit. Všem moc DĚKUJEME a věřte, že radost jste opravdu udělali.

Velké díky patří všem zaměstnancům, kteří se podíleli na vánočních přípravách a podpořili tak vánoční atmosféru v této nelehké době.

About Author