Krásné dopoledne prožili klienti Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem ve čtvrtek 20. října, kdy navštívili s aktivizačními pracovnicemi rodinnou dílnu na výrobu modrotisku v Olešnici. Úcta k řemeslu a tradici tady byla cítit z každého koutku a poutavý výklad pana majitele Danzingera to jen potvrdil. Odjížděli jsme s velkým obdivem a malými suvenýry, ale také trochu smutní, protože to byl tento rok už poslední výlet.

About Author