KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Městská správa sociálních služeb Boskovice je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Město Boskovice, které se nachází na střední Moravě, asi 40 km severně od Brna.

Městská správa sociálních služeb Boskovice byla založena 1. 7. 1991 delimitací OÚSS Blansko a zajišťuje  sociální služby  v  domově  pro  seniory, v domově se zvláštním režimem a pečovatelskou službu.

Poskytujeme pobytové sociální služby v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., zákona o  soc. službách, v souladu s  vyhláškou  č. 505/2006 Sb. a obecně závaznými předpisy.

Zařízení MSSS Boskovice