Provozovatel tohoto webu, Městská správa sociálních služeb Boskovice, p.o. se zavazuje ke zpřístupnění obsahu této webové prezentace „Webové stránky Městské správy sociálních služeb Boskovice, p. o.“ v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102, dále v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na doménu www.msssboskovice.cz

Stav souladu

Tyto internetové stránky jsou v souladu s výše uvedenými předpisy. 

Níže uvedený obsah není přípustný z důvodu nepřiměřené zátěže:

Některá videa vložená přímo na web mohou postrádat titulky. Uvedení těchto nedostatků do souladu se zákonem a s pravidly přístupnosti by v tomto případě bylo pro provozovatele finančně náročné, takže podle § 7 zákona 99/2019 Sb. toto není dodatečně upravováno.

Některé informace na tomto webu mohou být nabízeny v podobě dokumentů formátu PDF, zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Pro zobrazení takových dokumentů je třeba mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader, který je zdarma ke stažení z internetového serveru společnosti Adobe, případně některý z alternativních prohlížečů.

Dále zde mohou být dokumenty ve formátu MS Office, případně podobných kancelářských aplikací (ve formátech DOC, DOCX, XLS, XLSX a podobných). Takovéto soubory dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů, které jsou součástí kancelářských balíků (MS Office, Libre Office, Open Office).

V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.

Ostatní sdělení

Webová prezentace je vytvořena jako responzivní, tj. přizpůsobí se rozlišení monitoru a velikosti mobilních zařízení.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 10. 09. 2020 na základě vlastního posouzení provedeného Městskou správou sociálních služeb Boskovice. Při vypracování tohoto prohlášení byl použit metodický pokyn MVČR k zákonu č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikaci a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


Zpětná vazba a kontaktní údaje

Vaše případné náměty či informace o problémech při zobrazovaní těchto stránek můžete zaslat provozovateli webu na adresu:

Městská správa sociálních služeb Boskovice, příspěvková organizace
Havlíčkova 19
680 01 Boskovice
IČ 00380504
msss@boskovice.cz


Kde stáhnout prohlížeče dokumentů
pro PDF – Adobe
pro formáty Microsoft [doc, xls, docx, xlsx …] – Microsoft
Pro formát JPG je program běžnou součástí operačních systémů

Vyhledávání
Vzhledem k rozsahu webu doporučujeme novým uživatelům využít vyhledávací formulář, který je dostupný na každé stránce webu v pravé horní části.

Podporované prohlížeče
Podporovány jsou následující prohlížeče vždy nejméně v aktuální a předcházející verzi:

  • IE od verze 9
  • MS Edge
  • Mozilla Firefox
  • Google Chrome
  • Safari