Opatření pro návštěvy klientů Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem platná od 29. 7. 2022

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci a doporučení KHS JMK žádáme návštěvníky klientů o preventivní dodržování těchto základních pravidel:

  • v případě jakýchkoliv příznaků respiračního onemocnění (kašel, rýma, bolest v krku, teplota, bolest kloubů a svalů …) nebo pokud jste byli v kontaktu s Covid pozitivní osobou, prosíme, abyste návštěvu odložili
  • při návštěvě prosíme o dodržování hygienických opatření (mytí rukou + důsledná dezinfekce)
  • dle možností využívejte venkovní prostory
  • při návštěvě doporučujeme ochranu nosu a obličeje respirátorem FFP2
  • návštěva u klientů, kteří jsou v izolaci nebo v karanténě bude povolena pouze ve výjimečných případech

V zájmu ochrany zdraví našich klientů prosíme o dodržování doporučených opatření k zabránění šíření onemocnění v zařízení.

Podmínky návštěv se mohou měnit dle vývoje epidemiologické situace a nařízení nadřízených orgánů (sledujte www.msssboskovice.cz).

Vydáno: V Boskovicích dne 29. 7. 2022
Bc. Marie Sáňková , ředitelka MSSS Boskovice, p. o.