Organizace je finančně podporována z prostředků MPSV, Jihomoravského kraje a Města Boskovice.

 

 

 

 

 

Poděkování dárcům

Městská správa sociálních služeb Boskovice, příspěvková organizace děkuje všem společnostem, obcím a osobám za jejich podporu v podobě sponzorských darů, kterými nám výrazně pomohli při plnění našeho poslání.

Pokud si přejete naši organizaci podpořit, můžeme Vás ujistit o našich jasných a průhledných pravidlech přijímání darů. Díky nim se lze snadno přesvědčit o přesném využití Vaší podpory.

  1. Dary přijímáme vždy pouze formou sponzorské smlouvy (písemné), která je řádně evidovaná a na požádání k nahlédnutí na ředitelství organizace.
  2. Darovaná částka vždy slouží výhradně obyvatelům zařízení naší organizace (tedy nikoliv pro personál) a je samozřejmě řádně vyúčtována. Tím je použití Vašeho daru naprosto průhledné a přesně zjistitelné.
  3. Při případném hotovostním předání částky jsou za organizaci přítomni minimálně dva pracovníci (zpravidla se jedná o pokladní a účetní, nebo ředitelku či ekonomku). Svědci posilují vzájemnou důvěru obou stran, dárce i organizace, a zároveň okamžiku darování zajišťují důstojnost, vážnost a naši úctu.
  4. Finanční podporu přijímáme na účet 153 150 552/0300. Jestliže máte zájem naši organizaci podpořit jakoukoliv formou, kontaktujte paní ředitelku Bc. Marii Sáňkovou na telefon 511 183 112 nebo účetní Petru Vaškovou na telefon 511 183 117 nebo na emailovou adresu msss@boskovice.cz