Cookies

Tyto webové stránky využívají pouze tzv. technické cookies, jež jsou nezbytné pro provoz těchto stránek. K technickému ukládání těchto cookies do koncového zařízení není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Marketingové, analytické či jiné obdobné cookies, k jejichž ukládání by bylo třeba udělit souhlas, tyto webové stránky nevyužívají.

Jaké cookies používáme?

Název Expirace Kdo má přístup k informacím
(naše nebo třetí strana)
Popis
PHPSESSID sezení Jedná se o cookie z našich stránek Jedinečný identifikátor relace.
contrast týden Jedná se o cookie z našich stránek Zapíná/vypíná grafiku
pagewidth týden Jedná se o cookie z našich stránek Zapíná/vypíná grafiku
pe-font-size týden Jedná se o cookie z našich stránek Zapíná/vypíná grafiku
pe-font-readable týden Jedná se o cookie z našich stránek Zapíná/vypíná grafiku

 Všechny výše uvedené cookies nejsou používány k jinému účelu, než je uvedeno v této tabulce.

 

Pokud se chcete dozvědět více o cookies a jejich širším využití, použijte, prosím, níže uvedený odkaz:

https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie (CZ)