Poslání

Posláním domova se zvláštním režimem je poskytovat nepostradatelnou péči osobám se speciálními potřebami a tím jim umožnit žít důstojný a spokojený život. Pomoc je přizpůsobena individuálním potřebám klientů, směřuje k udržování sociálních návyků potřebných k životu, respektuje jejich lidskou důstojnost, dodržuje lidská práva a vytváří podmínky pro minimalizaci sociální izolace.

Cíle sociální služby – domov se zvláštním režimem

Cílem poskytované sociální služby je:

  • klient, který je podporován prostřednictvím sociální služby v udržení kontaktu se svými blízkými a přáteli,
  • klient, u kterého pomocí citlivého přístupu zaměstnanců a nabídkou rozmanitých aktivit dojde ke snížení četnosti nežádoucího chování,
  • klient, kterému je umožněno uchovávat si soběstačnost a je podporován v těch činnostech, které zvládá sám,
  • klient, který je motivován prostředím k prožívání aktivního života – nabídka aktivizací, léčebný tělocvik, trénink paměti, kulturní programy, výlety, skupinová a individuální cvičení.