Havlíčkova 19, 680 01 Boskovice: kapacita 39 bytů

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Účelem Domů s pečovatelskou službou je zajišťovat přiměřené bydlení a úkony pečovatelské služby osobám, které vzhledem k věku nebo zdravotnímu stavu pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a domácnost potřebují.

Dům s pečovatelskou službou v Boskovicích se nachází v centru města na Havlíčkově ulici čp. 19. Má kapacitu 39 malometrážních bytů, společenskou místnost, zázemí pro pečovatelskou službu a ředitelství MSSS. Jedná se o nájemní dům ve vlastnictví města s poskytovanou soustředěnou pečovatelskou službou. Rozsah služeb je individuální dle potřeb obyvatel. Donáška obědů je zajišťována denně, ostatní úkony pečovatelské služby jsou poskytovány v pracovní dny v době od 7,00 do 19,00 hodin. Cílovou skupinou jsou senioři a osoby se zdravotním postižením.

O zařízení

Dům s pečovatelskou službou je tzv. domem zvláštního určení. Nájemní byty v DPS jsou určeny občanům, kteří dosáhli starobního nebo invalidního důchodu a jejichž celkový zdravotní stav je takový, že nepotřebují komplexní zdravotní péči. Umožňuje obyvatelům vedení poměrně samostatného života tím, že je jim poskytováno vhodné ubytování a další služby, převážně pečovatelského charakteru, pro který je zejména DPS zřízen. Malometrážní byty v DPS jsou poskytovány k užívání občanům na základě nájemní smlouvy, každý byt má vlastní sociální zařízení, kuchyňskou linku s elektrickým vařičem a sklepní prostor. Ostatní vybavení bytu si každý občan zařizuje sám. Pro obyvatele DPS je k dispozici společenská místnost s knihovnou a obyvatelé mají možnost účastnit se kulturních akcí pořádaných MSSS. Žádosti o umístění do DPS se podávají na MSSS Boskovice, Havlíčkova 19, 680 01.

Dokumenty

Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech s pečovatelskou službou v majetku města Boskovice

Pravidla pro poskytování nájmu v bytech v majetku města Boskovice vymezených v domech s pečovatelskou službou osobám, které se náhle ocitly v tíživé životní situaci

Žádost o nájem bytu v DPS

Domácí a provozní řád DPS

Ceník úhrad úkonů při poskytování PS od 1. 5. 2022

Informace o zpracovávání OÚ – žadatel DPS

Nájemné a služby

Úhrada za užívání bytu je stanovena formou nájemného a obsahuje:

  • sazbu za nájem bytové plochy a vybavení bytu,
  • zálohu na vodné a stočné,
  • zálohu na dodávku tepla a teplé vody,
  • zálohu na osvětlení a vytápění spol. prostor, výtah a TV anténu
  • úhrada za poskytované úkony pečovatelské služby je kalkulována dle konkrétně prováděných úkonů v měsíci dle sazebníku úhrad MSSS Boskovice

Fotogalerie

Pokoj s kuchyňskou linkou
Pokoj s kuchyňskou linkou
Pokoj s kuchyňskou linkou
Pokoj s kuchyňskou linkou
Pokoj s kuchyňskou linkou
Pokoj s kuchyňskou linkou
Koupelna s WC se sprchovým koutem
Koupelna s WC se sprchovým koutem
Společenská místnost DPS
Společenská místnost DPS