Mánesova 47, 680 01 Boskovice: kapacita 86 bytů

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Účelem Domů s pečovatelskou službou je zajišťovat přiměřené bydlení a úkony pečovatelské služby osobám, které vzhledem k věku nebo zdravotnímu stavu pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a domácnost potřebují.

Městská správa sociálních služeb Boskovice je provozovatelem a správcem Domu s pečovatelskou službou „Penzion“ na ulici Mánesova 2203/47 v Boskovicích. Zřizováním domů s pečovatelskou službou se racionalizuje poskytování pečovatelské služby soustředěním příjemců pečovatelské služby. Pečovatelská služba se v domech s pečovatelskou službou poskytuje stejně jako v domácnostech rozptýlených v terénu. Celkový zdravotní stav žadatele musí být takový, že nevyžaduje komplexní péči a umožňuje vést poměrně samostatný způsob života.

Historie a současnost

Historie zařízení se začala psát v roce 1994, kdy byla vypsána soutěž na vypracování projektové dokumentace. Z 11 návrhů byl vybrán projekt od firmy Akia z Hradce Králové. Realizace stavby se ujala v roce 1995 firma Stavoprogres Brno, a v lednu 1997 začala přejímka jednotlivých objektů. Domov – penzion pro důchodce byl slavnostně otevřen dne 20. června 1997. Komplex penzionu tvoří vzájemně propojené tři obytné domy a objekt centrálních služeb s jídelnou, rehabilitací, prádelnou a ostatním zázemím. Zdařilé dílo, které se stalo jednou z dominant Boskovic, si vyžádalo náklady přes 80 milionů Kč, z čehož státní dotace činila zhruba 64,5 milionu Kč a téměř 16 miliony přispělo město.

S účinností nového zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, od 1. ledna 2007, Rada Města Boskovice rozhodla o transformaci Domova – penzionu pro důchodce na Dům s pečovatelskou službou „Penzion“, a to v návaznosti na ustanovení § 34 uvedeného zákona, kterým jsou stanovena zařízení sociálních služeb. V souvislosti s výše uvedenou změnou zanikl dnem 1. ledna 2007 Domov – penzion pro důchodce jako zařízení ústavní sociální péče a objekt na ulici Mánesova 2203/47 v Boskovicích se stal domem s pečovatelskou službou.

Dokumenty

Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech s pečovatelskou službou v majetku města Boskovice

Pravidla pro poskytování nájmu v bytech v majetku města Boskovice vymezených v domech s pečovatelskou službou osobám, které se náhle ocitly v tíživé životní situaci

Žádost o nájem bytu v DPS

Domácí a provozní řád DPS „Penzion“

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby

Ceník úhrad úkonů při poskytování PS od 1. 5. 2022

Informace o zpracovávání OÚ – žadatel DPS

Byty v DPS

Kapacita domu s pečovatelskou službou je 100 osob. V domě je 69 bytů 1+1, 13 bytů 2+1 a 2 bezbariérové byty 1+kk. V DPS se nachází i služební byt a sociální byt (2+1).

Vybavení jednopokojového bytu: velikost – asi 37 m2

– kuchyň vybavená kuchyňskou linkou, elektrickým sporákem, vestavěnou spižní skříní
– v předsíni 2 vestavěné šatní skříně
– obývací pokoj
– koupelna s WC
– terasa nebo balkon (lodžie)
– sklepní kóje

Přibližný nájem činí asi 2 600 Kč + asi 1 500 Kč inkaso.

Vybavení dvoupokojového bytu: velikost – asi 57 m2

– kuchyň vybavená kuchyňskou linkou, elektrickým sporákem, vestavěnou spižní skříní
– v předsíni 2 vestavěné šatní skříně
– obývací pokoj
– ložnice
– koupelna
– WC
– šatna (pouze některé byty)
– terasa nebo balkon (lodžie)
– sklepní kóje

Přibližný nájem činí asi 4 100 Kč + asi 3 000 Kč inkaso.

Vybavení bezbariérového bytu 1+kk: velikost – asi 45 m2

– kuchyň vybavená kuchyňskou linkou, elektrickou plotnou, vestavěnou elektrickou troubou, lednicí a myčkou
– předsíň
– ložnice
– koupelna se sprchovým koutem a WC

Přibližný nájem činí asi 3 700 Kč + asi 1 500 Kč inkaso
Byty jsou přizpůsobeny k bydlení pro osoby s tělesným postižením.

Pečovatelská služba

Podrobné informace na stránce: Pečovatelská služba

Tísňová péče

Bezpečnost obyvatel a rychlá pomoc při náhlém zhoršení zdravotního stavu v kteroukoli denní i noční dobu je zajištěna bezdrátovým signalizačním zařízením HELP 230. Každý obyvatel má osobní bezdrátový vysílač. Stisknutím tlačítka na vysílači je odesláno identifikační číslo vzduchem. Toto číslo je přijato přijímači, které jsou rovnoměrně rozmístěny po celém areálu penzionu. Přijímač pak číslo do tří sekund odesílá po rozvodu 230 V do centra na PC s programem MCPeS, kde pečovatelka lokalizuje místo odkud volání přichází a identifikuje osobu volající o pomoc. Pokud v místnosti pečovatelek není nikdo přítomen, je zpráva o tísňovém hlášení předána na mobilní telefonní čísla pečovatelek a správce, kteří jsou připraveni okamžitě obyvatelům pomoci. Celý systém má vlastní baterie, pracuje tedy i bez elektrické energie. Pravidelně měsíčně jsou prováděny kontroly funkčnosti celého systému. V roce 2000 si zařízení vyžádalo finanční prostředky ve výši 350.000,- Kč a je velkým přínosem pro psychiku všech našich klientů. Zaručuje jim klid, jistotu a pocit bezpečí i v době, kdy v penzionu není zajištěna služba zaměstnanci.

Péče o klienty

V péči o klienty se zaměřujeme hlavně na zlepšení komunikace s našimi klienty, na vytváření atmosféry důvěry, snažíme se je naslouchat, dobře odhadnout jejich potřeby a možnosti, motivovat je při překovávání překážek v těžkých životních situacích a poskytovat jim přiměřenou zpětnou vazbu. Našim cílem je vytvořit příjemné, bezpečné a domácí prostředí, poskytovat kvalitní služby a koordinovat je s potřebami regionu. Poskytujeme odbornou a kvalifikovanou péči personálem s odborným vzděláním a dovednostmi. Chceme umožnit, zachovat a rozvíjet důstojný a aktivní život seniorů, uspokojovat individuální potřeby klientů. Nabízíme jednoduché aktivizační činnosti, sociální poradenství a sociální pomoc v prosazování práv a zájmů klientů.

V areálu domu s pečovatelskou službou mohou obyvatelé využít:

– tělocvičnu – vybavení rotoped, totalgym, gymball míče, ribstol
– jídelnu s malým občerstvením – prodej cukrovinek a nápojů
– knihovnu
– společenskou místnost – vybavení video, televizor, rádio, společenské hry
– internetovou kavárnu
– modlitebnu s pravidelnými náboženskými posezeními se zpěvy
– dílnu pro ruční práce obyvatelek – vybavená šicím strojem
– dva hostinské pokoje pro přechodné ubytování hostů našich klientů za úhradu
– sušárny prádla v jednotlivých obytných blocích

V areálu domu s pečovatelskou službou se nachází pronajaté nebytové prostory:

– kadeřnictví s denním provozem
– provozovna kosmetiky

Aktivity klientů

Výbor obyvatel

Obyvatelé se podílí na uspořádání života v zařízení svými zástupci zvolenými do výboru obyvatel. Ustavení výboru obyvatel závisí na dohodě obyvatel. Pravidelně měsíčně se konají schůzky výboru obyvatel ve společenské místnosti za účasti vedoucí sociální péče. Členové výboru obyvatel aktivně spolupracují s vedením MSSS při organizování společenských a kulturních akcí, dávají náměty, předávají připomínky a podílejí se tak na plánování podoby sociálních služeb. Velkou část aktivit si dokáží vymyslet, zorganizovat a uskutečnit sami. Každoročně probíhají ankety ke zjištění kvality poskytovaných služeb. Obyvatelé mají možnost vyjádřit své názory a připomínky v oblasti kulturního a společenského života, v oblasti vzájemných vztahů s ostatními klienty nebo zhodnotit vztahy mezi klienty a zaměstnanci.

Pěvecký kroužek

Asi patnáct obyvatel DPS Penzion se schází pravidelně každý týden u kláves při nacvičování nejen lidových písniček, v repertoáru mají písničky z Moravy i Čech. Myslí si, že hudba rozpouští starost i pláč, zpívají si pro radost a dobrou náladu a o svoji radost se několikrát do roka podělí na vystoupeních s ostatními obyvateli penzionu, přáteli a známými. S písničkou chodí i za obyvateli do domova pro seniory. Chtějí být všichni veselí, vždyť radost je základem zdraví a chtějí být co nejvíce šťastní, protože štěstí, to je písnička a dobré slovo. S hudebním doprovodem při vystoupeních pomáhají klávesista a kytarista.

Dobrá duše 2017  – Jaromír Drábek

Klub ručních prací „Babinec“

Náš „Babinec“ je místnost ve čtvrtém patře v jednom z obytných bloků v penzionu, kde se pravidelně schází několik obyvatelek, aby si sice popovídaly, ale více než ústa pracují ruce. Svůj volný čas tráví výrobou pletených, háčkovaných a šitých hraček, k potěšení nejen svému, ale hlavně dětí. Jejich výrobky znají nejen vnoučata našich obyvatelek, ale i děti z mateřských škol, dětských domovů, léčeben a nemocnic. Vyrábí i praktické dárky pro obyvatele k vánocům nebo přispívají k výzdobě společných prostor domu s pečovatelskou službou.