Mánesova 47, 680 01 Boskovice: kapacita 86 bytů

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Účelem Domů s pečovatelskou službou je zajišťovat přiměřené bydlení a úkony pečovatelské služby osobám, které vzhledem k věku nebo zdravotnímu stavu pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a domácnost potřebují.

Městská správa sociálních služeb Boskovice je provozovatelem a správcem Domu s pečovatelskou službou „Penzion“ na ulici Mánesova 2203/47 v Boskovicích. Zřizováním domů s pečovatelskou službou se racionalizuje poskytování pečovatelské služby soustředěním příjemců pečovatelské služby. Pečovatelská služba se v domech s pečovatelskou službou poskytuje stejně jako v domácnostech rozptýlených v terénu. Celkový zdravotní stav žadatele musí být takový, že nevyžaduje komplexní péči a umožňuje vést poměrně samostatný způsob života.

Historie a současnost

Historie zařízení se začala psát v roce 1994, kdy byla vypsána soutěž na vypracování projektové dokumentace. Z 11 návrhů byl vybrán projekt od firmy Akia z Hradce Králové. Realizace stavby se ujala v roce 1995 firma Stavoprogres Brno, a v lednu 1997 začala přejímka jednotlivých objektů. Domov – penzion pro důchodce byl slavnostně otevřen dne 20. června 1997. Komplex penzionu tvoří vzájemně propojené tři obytné domy a objekt centrálních služeb s jídelnou, rehabilitací, prádelnou a ostatním zázemím. Zdařilé dílo, které se stalo jednou z dominant Boskovic, si vyžádalo náklady přes 80 milionů Kč, z čehož státní dotace činila zhruba 64,5 milionu Kč a téměř 16 miliony přispělo město.

S účinností nového zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, od 1. ledna 2007, Rada Města Boskovice rozhodla o transformaci Domova – penzionu pro důchodce na Dům s pečovatelskou službou „Penzion“, a to v návaznosti na ustanovení § 34 uvedeného zákona, kterým jsou stanovena zařízení sociálních služeb. V souvislosti s výše uvedenou změnou zanikl dnem 1. ledna 2007 Domov – penzion pro důchodce jako zařízení ústavní sociální péče a objekt na ulici Mánesova 2203/47 v Boskovicích se stal domem s pečovatelskou službou.

Dokumenty

Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech s pečovatelskou službou v majetku města Boskovice

Pravidla pro poskytování nájmu v bytech v majetku města Boskovice vymezených v domech s pečovatelskou službou osobám, které se náhle ocitly v tíživé životní situaci

Žádost o nájem bytu v DPS

Domácí a provozní řád DPS „Penzion“

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby platná od 1. 3. 2023

Ceník úhrad úkonů při poskytování PS od 1. 7. 2024

Informace o zpracovávání OÚ – žadatel Domu s pečovatelskou službou

Byty v DPS

Kapacita domu s pečovatelskou službou je 100 osob. V domě je 69 bytů 1+1, 13 bytů 2+1 a 2 bezbariérové byty 1+kk. V DPS se nachází i služební byt a sociální byt (2+1).

Vybavení jednopokojového bytu: velikost – asi 37 m2

– kuchyň vybavená kuchyňskou linkou, elektrickým sporákem, vestavěnou spižní skříní
– v předsíni 2 vestavěné šatní skříně
– obývací pokoj
– koupelna s WC
– terasa nebo balkon (lodžie)
– sklepní kóje

Přibližný nájem činí asi 2 600 Kč + asi 1 500 Kč inkaso.

Vybavení dvoupokojového bytu: velikost – asi 57 m2

– kuchyň vybavená kuchyňskou linkou, elektrickým sporákem, vestavěnou spižní skříní
– v předsíni 2 vestavěné šatní skříně
– obývací pokoj
– ložnice
– koupelna
– WC
– šatna (pouze některé byty)
– terasa nebo balkon (lodžie)
– sklepní kóje

Přibližný nájem činí asi 4 100 Kč + asi 3 000 Kč inkaso.

Vybavení bezbariérového bytu 1+kk: velikost – asi 45 m2

– kuchyň vybavená kuchyňskou linkou, elektrickou plotnou, vestavěnou elektrickou troubou, lednicí a myčkou
– předsíň
– ložnice
– koupelna se sprchovým koutem a WC

Přibližný nájem činí asi 3 700 Kč + asi 1 500 Kč inkaso
Byty jsou přizpůsobeny k bydlení pro osoby s tělesným postižením.

Pečovatelská služba

Podrobné informace na stránce: Pečovatelská služba

Tísňová péče

Bezpečnost obyvatel a rychlá pomoc při náhlém zhoršení zdravotního stavu nebo při havarijní situaci v bytě nebo na zařízeních a budovách DPS, v kteroukoli denní i noční dobu, je zajištěna bezdrátovým signalizačním zařízením. Každý obyvatel má osobní bezdrátový vysílač. Stisknutím tlačítka na vysílači je odeslána informace o tísňovém volání na mobilní telefony pečovatelek. Mimo jejich pracovní dobu je informace odeslána na Městskou policii Boskovice. Pracovníci pečovatelské služby nebo Městské policie zajistí první pomoc, přivolají lékařskou pomoc nebo pomohou s řešením havarijní situace. Pracovníci pečovatelské služby pravidelně provádějí kontroly funkčnosti celého systému.

Péče o klienty

V péči o klienty se zaměřujeme hlavně na zlepšení komunikace s našimi klienty, na vytváření atmosféry důvěry, snažíme se je naslouchat, dobře odhadnout jejich potřeby a možnosti, motivovat je při překovávání překážek v těžkých životních situacích a poskytovat jim přiměřenou zpětnou vazbu. Našim cílem je vytvořit příjemné, bezpečné a domácí prostředí, poskytovat kvalitní služby a koordinovat je s potřebami regionu. Poskytujeme odbornou a kvalifikovanou péči personálem s odborným vzděláním a dovednostmi. Chceme umožnit, zachovat a rozvíjet důstojný a aktivní život seniorů, uspokojovat individuální potřeby klientů. Nabízíme jednoduché aktivizační činnosti, sociální poradenství a sociální pomoc v prosazování práv a zájmů klientů.

V areálu domu s pečovatelskou službou mohou obyvatelé využít:

– tělocvičnu
– jídelnu s malým občerstvením
– knihovnu
– společenskou místnost
– modlitebnu
– dílnu pro ruční práce obyvatelek
– dva hostinské pokoje pro přechodné ubytování hostů našich klientů za úhradu
– sušárny prádla v jednotlivých obytných blocích

V areálu domu s pečovatelskou službou se nachází pronajaté nebytové prostory:

– kadeřnictví s denním provozem
– provozovna kosmetiky

Aktivity klientů

Obyvatelé na DPS Penzion mají možnost se scházet ve společných prostorách DPS. Atrium DPS Penzion je využíváno např. k vystoupení dětí z MŠ Boskovic nebo větších společenských záležitostí. Pořádá se zde vánoční večírek, léto je ukončeno tradičním grilováním. Prostor je využíván i k soukromému setkávání obyvatel a navazování přátelství nebo se obyvatelé jen tak sejdou a proberou společně, z čeho mají radost, co je trápí.

Obyvatelé DPS Penzion také využívají společenskou místnost s počítačem a připojením k internetu. Internet si mohou také připojit ve svých bytech přes zabudovaný telefonní kabel.

V jídelně DPS Penzion se mohou obyvatelé během oběda najíst ve společnosti dalších obyvatel, kteří této možnosti využijí a odebírají obědy od pečovatelské služby, ale není to podmínkou. Většina obyvatel se stravuje ve svých bytech. Jídelna je využívána i jako další prostor k setkávání. Například se zde konají evangelické bohoslužby, kam dochází i věřící mimo obyvatele DPS. Pořádají se v ní besedy a setkání se zajímavými osobnostmi. Během covidu byla jídelna využívána i jako zázemí pro mobilní očkovací tým při hromadném očkování obyvatel DPS.

Další prostor k setkávání mohou využít spíše ženy, ale do klubu ručních prací „Babinec“ dochází i muži. V klubu se proberou nejen aktuální a žhavá témata, ale hlavně se udělá spoustu práce. Naše ženy pletou, háčkují, šijí hračky a různé drobné dárkové předměty, které po potěší nejen blízké našich obyvatel, ale udělají radost také dětem v nemocnicích, dětských domovech. Některé z ručně vyráběných předmětů jsou použity k výzdobě DPS.

Obyvatelé DPS, dle svých možností a zdravotního stavu, využívají aktivity, které jim nabízí město Boskovice. Využívají veřejně dostupné služby, které poskytují místní podnikatelé např. obědy, pedikúru. Chodí do kina, lázní, Klubu seniorů, aktivně se zapojují do života města.