Pracoviště proškolené v Paliativní péči

Domovu pro seniory a Domovu se zvláštním režimem MSSS Boskovice byl v tomto roce opět udělen certifikát kvality „Pracoviště proškolené v Paliativní péči“. Toto osvědčení zařízení získalo poprvé v roce 2022. Certifikace se zaměřuje na poskytování vyššího standardu služeb osobám v terminálním stádiu. Snahou tohoto konceptu je formou vzdělávání pracovníků zajistit kvalitní a odbornou péči klientům procházejícím poslední fází života, zamezit tělesnému a duševnímu strádání, mírnit bolest a utrpení, které umírání mohou provázet. Umět také poskytnout i podporu rodinám, pro které je odchod nejbližších velmi náročným obdobím. Zařízení MSSS Boskovice systémově a dlouhodobě pracují na soustavném zvyšování kvality poskytovaných sociálních služeb, aby v co možná nejvyšší míře zohledňovala nové odborné koncepty a metody péče o seniory.


Bazální stimulace

Obhajoba certifikátu „Bazální stimulace“

V Domově pro seniory a v Domově se zvláštním režimem Městské správy sociálních služeb Boskovice, p.o. proběhla resupervize Bazální stimulace.

Bazální stimulace, jejichž cílem je podpora individuálního vývoje postižených a těžce nemocných s omezenou, částečně či plně narušenou schopností vnímání, komunikace a pohybu, je uznávaným konceptem v mnoha evropských zemích. Péče s těmito prvky je individuální, zohledňuje jedinečnost ošetřovaného, jeho zkušenosti a historii. Je poskytována s ohledem na věk, schopnosti a stav nemocného.

Supervizor dle výstupního protokolu zhodnotil vysokou míru kvality poskytované péče a neshledal při aplikaci základních a nástavbových prvků žádné pochybení. Na základě výsledků byla platnost certifikátu pracoviště bazální stimulace prodloužena do roku 2026.

Informace ke konceptu bazální stimulace a reminiscenční terapie s výzvou rodinám


Certifikát Vážka

Naše zařízení získalo 1. 3. 2012 certifikát Vážka jako ocenění kvalitní péče o seniory s onemocněním demencí nebo Alzheimerovou demencí. Naším cílem je nyní dosažené standardy péče zachovat a udržet.

Certifikát Vážka uděluje Česká alzheimerovská společnost provozovatelům zařízení, poskytující kvalitní služby pro lidi s demencí. Certifikát je udělován na základě výsledků auditu v zařízení zájemce o certifikaci. Auditovány jsou všechny oblasti a kritéria, které jsou definovány v dokumentu Kritéria hodnocení kvality Vážka, ve znění platném v okamžiku konání auditu. Audit provádí tým auditorů České alzheimerovké společnosti. Tým auditorů je tvořen třemi auditory. Audit probíhá v zařízení, které žádá certifikaci po nezbytně dlouhou dobu, zpravidla jeden pracovní den. Certifikát Vážka je udělován nejdéle na 24 měsíců. Po uplynutí platnosti certifikátu je možné držení značky prodloužit na základě výsledků dalšího řádného auditu.

Hodnocení oblastí pro získání certifikátu Vážka

01. Filosofie a strategie péče
02. Aktivity
03. Spolupráce s rodinou
04. Individualizovaná péče
05. Důstojnost
06. Zdravotní péče
07. Zvládání problematic. chování, používání omezovacích prostředků
08. Bezpečnost
09. Výživa a hydratace
10. Celkový pohled na zařízení, jeho funkčnost
11. První dojem při vstupu do zařízení
12. Společné prostory
13. Pokoje
14. Hygiena
15. Orientace
16. Zázemí pro personál
17. Počet a kvalifikace personálu
18. Kvalifikace personálu v oblasti demencí
19. Potřeby personálu a jejich podpora
20. Zaškolení a další vzdělávání personálu
21. Kompetence pracovníků

Obhajoba certifikátu Vážka

Náš Domov se zvláštním režimem se může prezentovat dalším úspěšným obhájením certifikátu Vážka, udělovaným Českou alzheimerovskou společností (ČALS) za kvalitně a odborně poskytované služby uživatelům s Alzheimerovým onemocněním nebo jinými typy demencí. Obhajoba certifikace proběhla dne 17.  února 2022. Tento certifikát jsme získali již v roce 2012 a od té doby jej pravidelně co 2 roky úspěšně obhajujeme. Toto ocenění se uděluje pouze organizacím, které splňují náročné podmínky a jsou zárukou pro poskytování sociálních služeb v nejvyšší kvalitě.

Česká alzheimerovská společnost


Dobrovolníci z řad seniorů získali ocenění Dobrá Duše

cestne_uznani_dobra_duse_2014