Poslání pečovatelské služby

Posláním pečovatelské služby je, aby lidé, kteří ji využívají, mohli žít stejným způsobem života jako jejich vrstevníci a zůstat tak co nejdéle ve svém přirozeném sociálním prostředí.
Podpora a pomoc pečovatelské služby vychází z individuálně určených potřeb jednotlivých uživatelů, respektuje a zachovává jejich důstojnost a jejich základní lidská práva. Působí na ně aktivně a podporuje je v sociálním začleňování. Pečovatelská služba se zároveň snaží minimalizovat riziko prohlubování závislosti na poskytované službě.

Cíle pečovatelské služby

1) cílem poskytované služby je uživatel, který během poskytování PS

  • mohl projevit svou osobnost a naplnit své osobní cíle (měřitelnost: individuální plán)

2) cílem poskytované služby je uživatel, který s pomocí PS

  • setrvá v přirozeném sociálním prostředí a zůstává tak součástí místního společenství (měřitelnost: individuální plán – doba poskytování PS)

3) cílem poskytované služby je uživatel, který si během poskytování PS

  • uchová stávající schopnosti (měřitelnost: individuální plán, průběžné záznamy