– Z akcí 2023

Vystoupení cvičených psů v pondělí 18. září pod vedením paní Adély Adámkové. Děkujeme Nessí, Zoemu a Taurielovi za skvělý výkon.

V úterý 24. října bylo v celém areálu Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem živo. Konal se zde totiž již XVIII. ročník HER SENIORŮ, letos na HUDEBNÍ téma. Tyto hry pomaličku završují „Rok hudby“, v jehož duchu se letos nesla většina akcí. Her se zúčastnilo pět místních družstev, které přišel při zahájení povzbudit i místostarosta Boskovic Ing. Lukáš Holík. Účastnici her si prošli několika stanovišti, kde si vyzkoušeli různé dovednosti od všeobecného hudebního kvízu, chytání zlaté rybky až po rozveselení šíleně smutné princezny. Na stanovištích je přivítali slavné osobnosti z hudební scény. Motivace byla veliká, protože se soutěžilo o krásné, ale hlavně dobré ceny.

K tradičnímu zakončení „Senior léta“ v Domově pro seniory a Domově se zvláštním režimem patří podzimní grilování. Tato akce se těší u klientů velké oblibě. Pro klienty je vždy připraven pestrý program, jehož součástí bývá vyhlášení výsledků Kuželkoligy, která probíhá průběžně v letních měsících. Tentokrát nám k dobré náladě hráli manželé Drábkovi a aktivizační pracovnice se postaraly o vtipné výstupy pracovníků. Pozvání na akci přijal a svou přítomností nás potěšil pan místostarosta města Boskovice pan Ing. Lukáš Holík a za SPgŠ Boskovice pan Mgr. Aleš Pavelka. Přálo nám krásné, téměř letní počasí a troufneme si říct, že jsme si to všichni moc užili 😊.

Back to top