POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOULADU S NAŘÍZENÍM GDPR

AUTOCONT a.s.
Michal Raštica
E-mail: poverenec@boskovice.cz
mobil: 605 549 652

Správce osobních údajů:
Městská správa sociálních služeb Boskovice, příspěvková organizace
Havlíčkova 2126/19, 680 01 Boskovice
IČ: 00380504
E-mail: msss@boskovice.cz
ID datové schránky:  8rtvcde

Informace o zpracovávání OÚ – žadatel Domu s pečovatelskou službou

Informace o zpracovávání OÚ – žadatel Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem

Informace o zpracovávání OÚ – klienti Pečovatelské služby