Poslání

Posláním domova pro seniory je poskytování pobytové služby prostřednictvím pomoci a podpory jako důstojné náhrady za běžné domácí prostředí těm seniorům, kteří s ohledem na svůj věk a zdravotní stav nemohou trvale žít ve svém přirozeném sociálním prostředí. Pomoc a podpora vychází z individuálně určených potřeb klientů, respektuje základní lidská práva a svobody, důstojnost a usiluje o sociální začleňování klientů.

Cíle sociální služby – domov pro seniory

Cílem poskytované sociální služby je:

  • Klient, který v zařízení za podpory poskytované služby důstojně prožije a dožije svoje stáří, měřitelnost: dotazník spokojenosti, osobní cíle IP.
  • Klient, který je spokojený v těchto oblastech:

– ubytování
– stravování
– poskytování sociálně aktivizačních činností dle individ. potřeb
– zajištění soukromí, měřitelnost: dotazník spokojenosti, osobní cíle IP

  • Klient, který si za podpory poskytované sociální služby uchová co nejdéle svoje schopnosti a dovednosti, zejména ve vztahu ke své soběstačnosti a umí aktivně trávit svůj čas, měřitelnost: zhodnocení stavu dle ošetřovatelských metod, zapojování do aktivit, kontakt a hodnocení rodiny.
  • Klient, kterému je sociální služba poskytována dle jeho individuálních, osobních přání a poskytuje mu podporu při jejich realizaci, měřitelnost: osobní cíle IP.