MSSS Boskovice, p.o. poskytuje pečovatelskou službu občanům v Boskovicích a místních částech Mladkov, Hrádkov, Vratíkov, Bačov. Pečovatelská služba nenahrazuje veřejně dostupné služby, které v Boskovicích mohou občanům zajistit jiné firmy, například pokud se jedná pouze o dovážku obědů nebo zajištění velkých úklidů domácnosti či mytí oken. Pracovník pečovatelské služby Vám může pomoci v případě potřeby vyhledat jejich nabídku v Boskovicích a kontakt na ně.

Příklady pečovatelské služby:

  • Rodina pečuje o babičku, které již zdravotní stav neumožňuje, aby vše potřebné zvládla sama. Pečovatelka dochází každé ráno, když rodina je v práci, pomůže babičce vstát z lůžka, provést ranní hygienu, uvaří čaj a podá snídani, dohlédne nad užitím léků z připravené lékovky. Druhá návštěva proběhne v poledne, kdy pečovatelka ohřeje a podá oběd, provede úklid nádobí po obědě, pomůže babičce s osobní hygienou a uložením k odpolednímu odpočinku. Odpolední a večerní pomoc již zajišťuje rodina.
  • Manželka pečuje o nemocného imobilního manžela, většinu péče zvládá sama, ale potřebuje pomoci s hygienickou péčí o manžela a při výměně inkontinentních pomůcek. Pečovatelky přichází do domácnosti 4x denně, pomohou při manipulaci s manželem, hygienickou péčí a výměnou inkontinentních pomůcek.
  • Osmdesátiletá seniorka žije sama v bytě, zvládá ještě základní sebeobsluhu, restaurace jí dováží obědy, do obchodu si dojde s chodítkem, větší nákup a úklid domácnosti jí 1x za 14 dnů zajištuje vnučka. Potřebuje ale pomoc při koupání, protože se z důvodu snížené mobility už se těžko sama dostává do vany a z vany a má obavu, že spadne a nedovolá se pomoci. Dohodla se proto s pečovatelskou službou, že za ní bude dojíždět 2x týdně a pečovatelky jí při koupání poskytnou bezpečnou oporu.

Připomínají Vám tyto příběhy i Vaši situaci? Nezvládáte vše jako dříve a potřebujete pomoc od druhé osoby?  Pečujete o svého blízkého a už Vám ubývají síly?  Nebo potřebuje skloubit péči o nemocného blízkého s prací a další péči o rodinu?

V následujícím textu se dozvíte další informace, které Vám mohou být nápomocny v rozhodování, zda se na nás obrátit s žádostí o poskytování služby. Pečovatelská služba, není určena pouze seniorům, ale podporujeme a pomáháme všem osobám a rodinám, které to potřebují bez ohledu na věk pečované osoby nebo skutečnost, zda pobírá důchodové dávky nebo příspěvek na péči. Při posouzení žádosti o zavedení pečovatelské služby a jejím rozsahu vždy záleží na potřebách  a schopnostech žadatele a jeho sociální situaci, stejně tak zvážení  dalších okolností (například možnost nastavení sdílené péče s rodinou, zachování částečné pomoci od přátel, sousedů atd.). Smlouvu o poskytování pečovatelské služby také může uživatel kdykoliv bez udání důvodu ukončit. Pokud se potřebnost a sociální situace uživatele v průběhu poskytování pečovatelské služby mění, může se pružně upravovat také rozsah poskytování pečovatelské služby, aby odpovídal aktuálním potřebám uživatele. Četnost návštěv je individuální, pečovatelská služba není okamžitá služba na zavolání, návštěvy probíhají v předem dohodnutých termínech a sjednaném rozsahu.

Prostředí domácnosti musí být bezpečné pro uživatele i pracovníky pečovatelské služby. Rizika jsou v našem životě vždy přítomna a nelze je plně eliminovat, je však dobré jim předcházet. Pečovatelská služba neumí zázraky. Pokud například pomoc při provádění osobní hygieny v koupelně není schopen z důvodu nedostatku místa zajistit druhý člen domácnosti, nelze očekávat, že to tímto způsobem zajistí pečovatelská služba. Můžeme ale společně hledat jiné vhodné způsoby řešení, které budou realizovatelné v konkrétních podmínkách dané domácnosti (například využít kompenzačních pomůcek, provést osobní hygienu v koupacím lůžku atd.)

Pečovatelská služba je služba hrazená, na její úhradu lze využít příspěvku na péči, o který v případě ztráty soběstačnosti můžete zažádat na Úřadu práce. S podáním žádosti Vám v případě zájmu pomůže sociální pracovník pečovatelské služby. Pokud nemáte příspěvek na péči, nechcete o něj požádat nebo nebude přiznán, neznamená to, že Vám pečovatelskou službu neposkytneme. Jen na její úhradu budete používat jiné finanční zdroje (např. invalidní nebo starobní důchod, úspory atd.).

Pečovatelskou službu není možné poskytnout pouze na základě telefonického požadavku nebo okamžitě ze dne na den. Jejímu zavedení vždy předchází uzavření smlouvy o poskytování sociální služby. O její uzavření ale telefonicky požádat můžete. Před uzavřením smlouvy Vás doma navštíví sociální pracovník, se kterým se budete domlouvat na podmínkách a sjednání rozsahu poskytované péče. Návštěva sociálního pracovníka probíhá vždy v domácím prostředí zájemce, kam bude následně pečovatelská služba docházet. Tomuto jednání může být přítomen další člen rodiny, případně někdo jiný z okruhu blízkých a přátel, komu důvěřujete. My tyto osoby vítáme, s rodinami spolupracujeme a rádi známe jejich názory, ale tím, kdo sjednává a nastavuje péči o svoji osobu pro nás je vždy uživatel, pokud mu to jeho zdravotní stav umožňuje. Respektujeme jeho přání a službu sjednáváme a poskytujeme v takovém rozsahu, v jakém požaduje a souhlasí.

Důležité kontakty:

Bc. Marie Sáňková
Ředitelka
511 183 112
sankova.msss@boskovice.cz, msss@boskovice.cz

Jana Paděrová, DiS.
Sociální pracovnice
734 765 616
paderova.msss@boskovice.cz

Zuzana Hrdličková
Koordinátorka PS, půjčovna kompenzačních pomůcek
734 765 617
socialnips.msss@boskovice.cz

Mgr. Radka Chemčuková
Vedoucí pečovatelské služby
734 765 617, 734 281 709
vedoucips.msss@boskovice.cz

Ostatní kontakty