Městská správa sociálních služeb Boskovice, p. o. provozuje vnitřní oznamovací systém pro oznamování protiprávních jednání.

Způsob oznamování prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému:
• písemně prostřednictvím webového formuláře:
• písemně na e-mailovou adresu: sankova.msss@boskovice.cz
• telefonicky: 511 183 112
• písemně v listinné podobě s označením obálky „NEOTVÍRAT“ na adresu: Bc. Marie Sáňková, MSSS Boskovice, p. o., Havlíčkova 19, 680 01 Boskovice
• osobně (po předchozí domluvě s příslušnou osobou)