– Z akcí 2024

Ve středu 21. února se konal v jídelně Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem myslivecký ples. Na plese nechyběli myslivci, masky lesních zvířat, skřítků, víl, zábavné scénky a bohatá tombola. Všichni se dobře bavili a užili si pravou plesovou atmosféru.

Canisterapie je název pro metodu pozitivního psychosociálního a fyziorehabilitačního působení na člověka, prostřednictvím speciálně vedeného a cvičeného psa. Mezi naše klienty začala již v minulém roce pravidelně docházet se svými cvičenými pejsky paní Adéla Adámková. Reakce klientů jsou velmi pozitivní  a těší se na každou jejich další návštěvu.

Období před masopustem je určitě časem veselí a hodování, probíhá plesová sezóna, je čas zabijaček a karnevalů. Završením je masopustní průvod a začíná postní doba. Také u nás se tyto tradice dodržují a bývá u nás pěkně veselo, posuďte sami…😊

Back to top