• POMOC PŘI ZVLÁDÁNÍ BĚŽNÝCH ÚKONŮ O VLASTNÍ OSOBU
  Pokud již sami nebo s pomocí svých blízkých nezvládáte běžné úkony péče o svoji osobu pomůžeme Vám s oblékáním, obouváním, s celkovou úpravou, a i s nákupem oblečení nebo obuvi.
  Doprovodíme Vás po domě, i mimo domov, pomůžeme Vám s orientací po Vaší domácnosti i mimo ni. S přesuny na vozík, na lůžko, na WC. Se vstáváním, uléháním, posazováním. S přemisťováním předmětů denní spotřeby (plný talíř s obědem, hrnek s horkým čajem).
 • POMOC NEBO PODPORA PŘI PROVÁDĚNÍ OSOBNÍ HYGIENY
  Pomůže Vám s provedením osobní hygieny, a to s běžnou denní rutinou – jako je ranní hygiena, péčí o dutinu ústní, nehty, ale i celkovou koupelí na lůžku, ve vaně, sprše. Pomůžeme s hygienou, která je spojena s používáním inkontinentních pomůcek, s výkonem fyziologické potřeby, a to i za použití určitých pomůcek mimo odborné ošetřovatelské úkony.
 • POMOC V OBLASTI STRAVOVÁNÍ
  Pomůžeme Vám při přípravě stravy – namazat pečivo, naporcovat přílohu, uvařit čaj, kávu. Zajistíme přímé podání stravy do úst, nákupy běžných potravin či zajištění stravy.
 • POMOC PŘI ZAJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTI
  Pomůžeme Vám s běžným úklidem domácnosti, tam kde nejvíce pobýváte. Pomůžeme převléknout lůžkoviny, ustlat postel. Dále Vám prádlo vypereme, vyžehlíme.  Vyneseme odpadky, popřípadě doneseme vodu, otop.
 • POMOC PŘI KONTAKTU SE SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM
  Podpoříme Vás v udržení kontaktu s rodinou, známými. Pomůžeme Vám se orientovat v čase, místě a osobou. Pomůžeme v komunikaci s úřady, lékaři a dalšími subjekty. Dále můžete požádat o pomoc s doprovody na poštu, úřady, do knihovny.
 • POMOC PŘI SEBEREALIZACI
  Pomoc při vzdělávání, přípravě na zaměstnání, získávání znalostí, s pracovním uplatněním nebo naopak se zajištěním vašich koníčků, volného času.
 • PÉČE O ZDRAVÍ
  Pomůžeme Vám si vyřídit návštěvu u lékaře, abyste mohli dodržovat preventivní doporučení, s drobným ošetření mimo ošetřovatelské a odborné úkony.
 • POMOC PŘI UPLATŇOVÁNÍ PRÁV A OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ
  Můžeme být nápomocni při uzavírání smluv, hospodaření a nakládání s majetkem, vyřizováním osobních dokladů, při využívání sociálních dávek, uplatňování politických práv a prevenci proti zneužívání.
 • PODPORA RODIČOVSKÝCH KOMPETENCÍ
  Pomůžeme při zajištění školní docházky vašich dětí, pomoc v péči o dítě v rodině, domácím prostředí, v prevenci před rizikem zhoršením zdravotního stavu či zdravotním znevýhodněním dítěte.

Zde je vyjmenován pouze zjednodušený výčet toho s čím Vám může být pečovatelská služba nápomocná. Další přesné nastavení probíhá po podání žádosti při sociálním šetření, kdy za Vámi do Vaší domácnosti přijde náš sociální pracovník.