Vyvrcholením vánočních svátků v Domově pro seniory a v Domově se zvláštním režimem Městské správy sociálních služeb Boskovice byla novoroční mše svatá, kterou v pondělí 6. ledna, o svátku Tří králů, nebo-li slavnosti Zjevení Páně, odsloužil Páter Alois Sedlák. Sváteční slovo připomnělo všem poselství nejvýznamnějších křesťanských svátků a dodalo klid, požehnání a duševní sílu pro nastávající rok.

Závěrem vlídným slovem pozdravili a povzbudili obyvatele i zaměstnance zařízení hosté, kterými byli senátorka Ing. Jaromíra Vítková a starosta města Ing. Jaroslav Dohnálek. Poděkování za podporu křesťanského života a dobrovolnické činnosti Unie katolických žen v zařízení přijala Mgr. Dagmar Hamalová. Poděkování za dlouhodobé zajišťování duchovních potřeb klientů náleží rovněž jáhnovi Ing. Mgr. Stanislavu Janků. Všem zúčastněným děkujeme za toto krásné sváteční společenství, které jsme mohli prožít.

About Author