V úterý 21. ledna proběhla v Domově pro seniory a Domově se zvláštním režimem beseda s Mgr. Dagmar Hamalovou o umělci Otakaru Kubínovi. V prezentaci poutavým způsobem představila a přiblížila život i dílo tohoto známého malíře. Beseda pro klienty navazovala na výstavu u příležitosti padesátiletého výročí Kubínova úmrtí, která se během podzimu minulého roku konala v Muzeu regionu Boskovicka. To ve spolupráci s řadou galerií a soukromými sběrateli shromáždilo bezmála stovku obrazů boskovického rodáka, který převážnou část svého života strávil ve Francii, přesto si však uchoval vnitřní vazby na Boskovice jako své rodiště a působiště.

About Author