V rámci Týdne v sociálních službách jsme uspořádali ve středu 5. října v našich zařízeních den otevřených dveří.

V Domově pro seniory a Domově se zvláštním režimem se uskutečnily komentované prohlídky, během nichž byly sděleny základní informace a zodpovězeny dotazy. S některými návštěvníky byly překontrolovány i žádosti o přijetí do zařízení.

V rámci prohlídek si návštěvníci mohli prohlédnout jednotlivá oddělení, tělocvičnu, kulturní místnosti, kapli, pracovnu POP, ordinaci lékařky, dvoulůžkový a jednolůžkový pokoj, kantýnu, jídelnu, Snoezelen a zahradu). V rámci celého dne byla v zahradě pod pergolou Mini galerie s výstavou výrobků klientů.

Den otevřených dveří proběhl i na DPS Penzion na Mánesově ulici, kde byli zájemci provedeni po zařízení a mohli si také prohlédnout kompenzační pomůcky z naší půjčovny.

Celý Týden sociálních služeb provázely aktivity pro klienty. K nejnavštěvovanějším patřily Kondiční skupinové cvičení, Podzimní tvoření se studenty SPgŠ Boskovice, akce Madam Podzim a slavnostní vyhlášení Kuželkoligy 2022.

About Author