– Z akcí 2022

Ve znamení filmů proběhly v Domově pro seniory a Domově se zvláštním režimem 25. října již po osmnácté Hry seniorů. Klienti si mohli vyzkoušet různé dovednosti na devíti stanovištích, která představovala známé české filmy. Her se zúčastnilo pět družstev z našeho zařízení. Velmi děkujeme studentům SPgŠ Boskovice za výpomoc na stanovištích a skvělou kostýmovou přípravu:-)

 

Krásné dopoledne prožili klienti Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem ve čtvrtek 20. října, kdy navštívili s aktivizačními pracovnicemi rodinnou dílnu na výrobu modrotisku v Olešnici. Úcta k řemeslu a tradici tady byla cítit z každého koutku a poutavý výklad pana majitele Danzingera to jen potvrdil. Odjížděli jsme s velkým obdivem a malými suvenýry, ale také trochu smutní, protože to byl tento rok už poslední výlet.

V rámci Týdne v sociálních službách jsme uspořádali ve středu 5. října v našich zařízeních den otevřených dveří.

V Domově pro seniory a Domově se zvláštním režimem se uskutečnily komentované prohlídky, během nichž byly sděleny základní informace a zodpovězeny dotazy. S některými návštěvníky byly překontrolovány i žádosti o přijetí do zařízení.

V rámci prohlídek si návštěvníci mohli prohlédnout jednotlivá oddělení, tělocvičnu, kulturní místnosti, kapli, pracovnu POP, ordinaci lékařky, dvoulůžkový a jednolůžkový pokoj, kantýnu, jídelnu, Snoezelen a zahradu). V rámci celého dne byla v zahradě pod pergolou Mini galerie s výstavou výrobků klientů.

Den otevřených dveří proběhl i na DPS Penzion na Mánesově ulici, kde byli zájemci provedeni po zařízení a mohli si také prohlédnout kompenzační pomůcky z naší půjčovny.

Celý Týden sociálních služeb provázely aktivity pro klienty. K nejnavštěvovanějším patřily Kondiční skupinové cvičení, Podzimní tvoření se studenty SPgŠ Boskovice, akce Madam Podzim a slavnostní vyhlášení Kuželkoligy 2022.

Jako většina obyvatel Boskovic, tak i obyvatelé DPS Penzion mají zájem bydlet v pěkném a příjemném prostředí. Toto se potvrdilo i krásným čtvrtým místem v soutěži „Balkon roku 2022“ v kategorii bytový dům, na kterém se umístila rodina Jančíkových z DPS Penzion na Mánesové ulici. Blahopřejeme k ocenění.

Balkon roku 4. místo

Back to top