– Z akcí 2020

V úterý 21. ledna proběhla v Domově pro seniory a Domově se zvláštním režimem beseda s Mgr. Dagmar Hamalovou o umělci Otakaru Kubínovi. V prezentaci poutavým způsobem představila a přiblížila život i dílo tohoto známého malíře. Beseda pro klienty navazovala na výstavu u příležitosti padesátiletého výročí Kubínova úmrtí, která se během podzimu minulého roku konala v Muzeu regionu Boskovicka. To ve spolupráci s řadou galerií a soukromými sběrateli shromáždilo bezmála stovku obrazů boskovického rodáka, který převážnou část svého života strávil ve Francii, přesto si však uchoval vnitřní vazby na Boskovice jako své rodiště a působiště.

Ve středu 15. ledna zorganizovaly aktivizační pracovnice pro klienty Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem Novoroční trojboj. Zapojili se také studenti SPgŠ Boskovice, kteří klienty naváželi na jednotlivá stanoviště. Soutěžilo se v těchto disciplínách: stolní kuželky, šipky a chytání rybiček. Nálada byla výborná a na klientech bylo vidět, že si akci užívají. Došlo také na vyhlášení výsledků, předání diplomů a malé ceny pro radost.

V úterý 7. ledna proběhlo v Domově pro seniory a Domově se zvláštním režimem tříkrálové koledování. Skvěle se toho ujali studenti SPgŠ Boskovice a uzavřeli touto tradicí, která klienty vždy potěší, končící dobu vánoční.

Vyvrcholením vánočních svátků v Domově pro seniory a v Domově se zvláštním režimem Městské správy sociálních služeb Boskovice byla novoroční mše svatá, kterou v pondělí 6. ledna, o svátku Tří králů, nebo-li slavnosti Zjevení Páně, odsloužil Páter Alois Sedlák. Sváteční slovo připomnělo všem poselství nejvýznamnějších křesťanských svátků a dodalo klid, požehnání a duševní sílu pro nastávající rok.

Závěrem vlídným slovem pozdravili a povzbudili obyvatele i zaměstnance zařízení hosté, kterými byli senátorka Ing. Jaromíra Vítková a starosta města Ing. Jaroslav Dohnálek. Poděkování za podporu křesťanského života a dobrovolnické činnosti Unie katolických žen v zařízení přijala Mgr. Dagmar Hamalová. Poděkování za dlouhodobé zajišťování duchovních potřeb klientů náleží rovněž jáhnovi Ing. Mgr. Stanislavu Janků. Všem zúčastněným děkujeme za toto krásné sváteční společenství, které jsme mohli prožít.

Back to top